Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΒΖ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δέκα τέσσερα ( 14 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε, που εδρεύει στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου. 
Δείτε την προκήρυξη εδώ.