Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

44 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΒΥΣΣΑΣ

Την πρόθεση του Δήμου Ορεστιάδας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας (έως 31.12.2016 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης-συνέχισης τσυ προγράμματος). Δείτε την προκήρυξη εδώ