Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΒΥΣΣΑΣ

Την πρόθεση του Δήμου Ορεστιάδας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας (έως 31.12.2016 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης-συνέχισης τσυ προγράμματος). Δείτε την προκήρυξη εδώ